Dôležitá úloha webovej analýzy

21.10.2019

Každá spoločnosť, firma či podnik, bez ohľadu na svoju veľkosť, potrebujú dostatok nástrojov na to, aby pochopili výkonnosť svojich webových stránok, šťastie svojich zákazníkov a získala náskok od konkurencie. Kto sa pustí do webovej analytiky, ostane zaskočení množstvom informácii, ku ktorým získa prístup. Je to ohromujúce, rovnako ako zistenie, ako sa dá s nimi naložiť. Znalosť týchto údajov je však nevyhnutná, pretože vám umožní neustále pracovať na tom, aby stránka napredovala a žila.

Čo je webová analýza

Webová analýza je spôsob zhromažďovania a analyzovania toho, čo sa deje na danom webe, rozbor správania návštevníkov webovej stránky. Zahŕňa to všetko to, čo jej návštevníci robia, odkiaľ pochádzajú, čo sa im páči a ešte oveľa viac. Navyše, použitie analytických nástrojov na webe umožňuje podnikateľom prilákať viac a viac návštevníkov. Zároveň však udržať či prilákať nových zákazníkov na tovar alebo služby, ktoré ponúkajú. Pri zvažovaní rôznych nástrojov na webovú analýzu existuje obrovské množstvo dostupných možností.

Na čo slúži webová analytika

Cieľom je propagovať konkrétne výrobky tým zákazníkom, ktorí ich najpravdepodobnejšie kúpia a zároveň určiť, ktoré výrobky konkrétny zákazník najpravdepodobnejšie kúpi. To môže pomôcť zlepšiť pomer výnosov k marketingovým ziskom. Okrem toho, pomocou nástroja na webovú analýzu (v rámci zhromažďovanie údajov) budete presne vedieť, čo funguje a čo naopak nefunguje, vďaka čomu budete vedieť svoje webové stránky nasmerovať tým správnym smerom.

Analýza neurčuje len pravdepodobnosť, že si niektorí zákazník kúpi nejaký produkt vďaka jeho návšteve v minulosti alebo na základe toho, že opakovane navštevuje tú istú stránku. Ale zahŕňa aj sledovanie objemu nákupov jednotlivých zákazníkov alebo konkrétnych skupín zákazníkov, pozorovanie geografických regiónov, z ktorých títo zákazníci navštevujú najviac stránky a z ktorých najmenej.

Väčšina analytických nástrojov si "označí" svoje webové stránky vložením útržku kódu JavaScript do kódu webovej stránky. Pomocou tejto značky sa analytický nástroj počíta vždy, keď stránka získa návštevníka alebo po každom kliknutí na odkaz. JavaScript môže tiež zhromažďovať ďalšie informácie, ako sú zariadenie, prehľadávač a geografická poloha (prostredníctvom adresy IP). Okrem Javy, môžu webové analytické služby používať aj " cookies" na sledovanie jednotlivých relácií a na určenie opakovaných návštev z tej istej IP adresy.

Žiaľ, niektorí používatelia odstránia súbory cookie a prehliadače majú rôzne obmedzenia týkajúce sa útržkov kódu, preto žiadna analytická platforma nepredstavuje úplnú presnosť svojich údajov a rôzne nástroje niekedy poskytujú mierne odlišné výsledky. Okrem vyššie spomenutého, pri analýze webu treba sledovať celkovú prevádzku, mieru odchodov (keď niekto navštívi stránku a odíde bez prekliknutia na inú sekciu stránky, zdroje odkazov na stránku.

ZDROJ: https://www.usability.gov/what-and-why/web-analytics.html