Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre Váš e-shop?

Začínate s online podnikaním ale Váš e-shop nemá obchodné podmienky? Neviete si rady? Kontaktujte nás do 48 hod Vám zabezpečíme kompletné a na mieru

 " šité "obchodné podmienky. Kontaktovať nás môžete tu:

Na čo slúžia obchodné podmienky? Aké sú zákonom stanovené postihy ak Váš e-shop prevádzkujete bez platných obchodných podmienok?


Podľa zákona sú všeobecné obchodné podmienky platnou súčasťou Vášho eshopu.

OP musia byť v súlade so zákonom a platnou legislatívou, ktoré zároveň budú chrániť okrem iného Vás ako predajcu.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov vo svojich ustanoveniach uvádza, aké informácie musí dostať zákazník ešte pred odoslaním objednávky.

Súčasťou obchodnej zmluvy je aj reklamačný formulár, ktorý musí mať jasne definované stanovené podmienky vrátane zákonnom stanovenej lehoty uplatnenia reklamácie.

Pozor na likvidačné pokuty, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 33.000,- eur a pri porušení povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa do 66.400,- eur.


Kontaktujte nás